Nano2Clinic webinar

Dana 17.2.2021. u 16 sati održat će se prvi webinar COST akcije CA17140 Nano2Clinic. Webinar će se sastojati od trening prezentacije profesora Lajosa Balogha “Manuscript preparation and publications – the basics”, i seminara mlade istraživačice Rinee Barbir “Steady-state fluorescence quenching method for evaluation of nano-bio interactions”. Više detalja na službenoj stranici Cost akcije.

Obrana teme disertacije – K. Ilić

Dana 2.2.2021. u 13 sati održano je javno predstavljanje nacrta doktorskog rada Krunoslava Ilića, pod naslovom “Procjena zajedničkog djelovanja nanočestica srebra i polistirena na modelne stanične linije imunološkog sustava“. Mentori doktoranda Ilića su dr. sc. Ivan Pavičić i izv. prof. dr. sc. Petra Turčić. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: izv. prof. Anita Hafner, doc. dr. sc. Tin Weitner i dr. sc. Dragomira Majhen.

Lara Zorić – dobitnica Rektorove nagrade

Studentica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Lara Zorić, dobitnica je Rektorove nagrade u ak. god. 2019./2020., a nagrađena je u kategoriji A za indvidualni znanstveni rad “Razvoj i validacija HPLC-FD metode za istovremeno određivanje metabolita doksorubicina u urinu štakora”.

Rad je izrađen u okviru istraživačkog projekta „Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala“ (SUPeRNANO, IP-2018-01-6910) i projekta „Siguran pristup za razvoj nano-sustava za ciljanu isporuku lijekova u mozak-SENDER(HRZZ-PZS-2019-02-4323) koje financira Hrvatska zaklada za znanost, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, Sveučilišta u Zagrebu, pod vodstvom dr. sc. Ruže Frkanec, znanstvene savjetnice uz komentorstvo doc. dr. sc. Davora Šakića sa Zavoda za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras nagradio je ukupno 174 rada u pet kategorija, što je vrlo veliki uspjeh za studenticu kojoj ovim putem čestitamo i nadamo se daljnjoj suradnji.

POPIS IMENA DOBITNIKA REKTOROVE NAGRADE ZA AK. GOD. 2019./2020.

Poruku rektora povodom dodjele Rektorovih nagrada možete pronaći na linku.

Hvala Mandis Pharm

Istraživački tim NanoFaceS projekta, na čelu s voditeljicom dr. Ivanom Vinković Vrček, zahvaljuje Mandis Pharm ljekarnama na velikodušnoj donaciji. Financijska sredstva donirana od strane Mandis Pharma uložena su u nabavu novog inkubatora za uzgoj staničnih kultura, čime je omogućen uspješan nastavak rada na projektu.

Doktorandi u laboratoriju pokraj novog inkubatora.

Obrana teme disertacije – B. Pem

Dana 7.7.2020. u 12 sati održano je javno predstavljanje nacrta doktorskog rada Barbare Pem, pod naslovom “Mehanizam interakcije endogenih biotiola s nanočesticama zlata i srebra”. Mentori doktorandice su dr. sc. Ivana Vinković Vrček i prof. dr. sc. Valerije Vrček. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Mario Jug, doc. dr. sc. Ivana Perković i dr. sc. Robert Vianello.

Studijski boravak u Njemačkoj – Rinea Barbir

U periodu od 1.11.2019. do 1.6.2020. doktorandica Rinea Barbir, mag. med. biochem. boravila je u Helmholtz centru u Munchenu, Njemačka, gdje je učila primjenu kapilarne elektroforeze spregnute s spektrometrijom masa za analizu nanočestica. Studijski boravak financiran je preko DAAD stipendije German Academic Exchange Service.

Doktorandica Barbir radila je u Jedinici za analitičku biogeokemiju pod vodstvom prof. dr. Bernhardta Michalkea. Njezin znanstveni rad obuhvaćao je upoznavanje s tehnikama kapilarne elektroforeze i spektrometrije masa te razvijanje metode za separaciju i analizu sastava proteinske korone na nanočesticama zlata.

Obrana teme disertacije – R. Barbir

Dana 7.7.2020. u 12 sati održano je javno predstavljanje nacrta doktorskog rada Rinee Barbir, pod naslovom “Interakcije nanočestica srebra i zlata različitih veličina, oblika i površinskih struktura s proteinima različitoga glikozilacijskoga statusa”. Mentori doktorandice Barbir su dr. sc. Ivana Vinković Vrček i izv. prof. dr. sc. Sanja Dabelić. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: doc. dr. sc. Tin Weitner, doc. dr. sc. Olga Gornik i dr. sc. Darija Domazet Jurašin.

Posjet istraživačice iz Jene

NanoFaceS grupa ugostila je mladu znanstvenicu s  Leibniz instituta za fotoničku tehnologiju iz Jene, Njemačka, od 9. do 16. prosinca 2019 godine. Doktorandica Ekaterina Podlesnaia bavi se razvojem metoda za sintezu anizotropnih nanočestica zlata te namjerava proširiti svoje područje rada na druge tipove nanomaterijala.

Cilj njezinog posjeta bio je promatrati i naučiti metode sinteze nanočestica srebra i selena različitih veličina i oblika. NanoFaces tim također je imao velike koristi od njezinog znanja i iskustva. Ovaj posjet rezultirao je jačanjem hrvatsko-njemačke suradnje kroz bilateralni projekt, te je razmjena znanja bila na dobrobit obaju institucija partnera.

Demonstracija sinteze nanočestica
Ekaterina s NanoFaceS grupom, Božić 2019.

Studijski boravak u Jeni

Doktorandica Barbara Pem boravila je na Leibniz institutu za fotoničku tehnologiju u Jeni, Njemačka od 11.11. do 7.12. 2019. godine, kao dio studijskog boravka financiranog od strane Njemačko-hrvatskog bilateralnog projekta.

Doktorandica Pem učila je tehniku Localised surface plasmon resonance (LSPR) i odradila eksperimente praćenja vezanja fibrinogena za površinu zlatnih nanočestica, što se direktno nadovezuje na prethodne radove doktoranada NanoFaceS grupe. Također, za vrijeme boravka obavljena su preliminarna mjerenja interakcije proteina s nanočesticama tehnikom surface enhanced Raman spectroscopy (SERS). Svoje novostečeno znanje doktorandica će moći primijeniti na nastavak pokusa nakon povratka u Zagreb.

Skup DNA Mitteldeutschland

U petak 29.11.2019. u Fraunhofer institutu za imunologiju i celularnu terapiju u Leipzigu, Njemačka održan je skup DNA Mitteldeutschland, koji okuplja stručnjake u području istraživanja DNA i primjene nanočestica u razvoju senzora i dijagnostičkih uređaja. Skup je organiziran u suradnji s Leibniz institutom za fotoničku tehnologiju iz Jene i Sveučilištem u Potsdamu.

Doktorandica Barbara Pem predstavila je NanoFaceS projekt usmenim priopćenjem pod naslovom: “Interaction of metallic nanoparticles with biomolecules: the implications for nano-bio interface”.

Prezentacija je dostupna na poveznici.