Laboratorij za nanomedicinu i nanotoksikologiju na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada nastao je 2020. godine povezivanjem dr. Ivane Vinković Vrček iz Jedinice za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam i dr. Ivana Pavičića iz Jedinice za dozimetriju zračenja i radiobiologiju. Sinergijom ekspertiza dr. Vinković Vrček, biokemičarke stručnjakinje za toksikologiju metala, spektroskopsku analitiku i kemijsku sintezu, te dr. Pavičića, molekularnog biologa s iskustvom u staničnim toksikološkim eksperimentima, stvoreni su uvjeti za nastanak prve hrvatske istraživačke grupe za razvoj i ispitivanje toksičnosti nanomaterijala. Laboratorij na čelu s dr. Vinković Vrček provodi dva domaća i dva međunarodna projekta iz područja znanosti o nanomaterijalima, te zapošljava šest doktoranada.

Znanstvena područja interesa ove grupe su razvoj, karakterizacija i ispitivanje biološkog djelovanja nanočestica za potencijalnu humanu primjenu, s posebnim fokusom na čestice plemenitih metala, selena ili mikro- i nano-plastike. Laboratorijske aktivnosti uključuju kemijsku sintezu nanomaterijala, spektroskopsku karakterizaciju (fluorescencijska spektroskopija, atomska apsorpcijska spektroskopija), ispitivanje interakcija nanomaterijala s biomolekulama, djelovanje i toksični učinci nanomaterijala in vitro i in vivo te računalne simulacije. Grupa uspostavlja i brojne suradnje s domaćim i inozemnim institucijama, uključujući Institut Ruđer Bošković, Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek te istraživačke grupe iz Austrije, Njemačke, Španjolske i Estonije.