OSOBNE INFORMACIJE

Matični broj znanstvenika: 367072

Datum i mjesto rođenja: 29.1.1994., Zagreb, Hrvatska

Titula: magistra farmacije

RADNO ISKUSTVO

2017. – danas   asistent-znanstveni novak, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

23.1.2017. – 7.7.2017. stažist ljekarnik u Gradske ljekarne Zagreb

Područje rada

Karakterizacija i spektroskopska istraživanja nanočestica, računalna kemija

Obrazovanje

2018. – danas Poslijediplomski doktorski studij, Farmaceutske znanosti, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2012. – 2017. Diplomski studij farmacije, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Članstva

Hrvatska ljekarnička komora

Nagrade

2017.    Rektorova nagrada za individualni znanstveni rad

Publikacije

CROSBI profil