OSOBNE INFORMACIJE

Matični broj znanstvenika: 30574

Datum i mjesto rođenja: 20.08.1984., Zagreb, Hrvatska

Titula: magistra molekularne biologije

RADNO ISKUSTVO

2019. – danas          znanstveni suradnik u Jedinici za dozimetriju zračenja i radiobiologiju, IMI

2015. – 2019. poslijedoktorand, IMI

2010. – 2015. znanstveni novak, IMI

Područje rada

Stanična biologija, in vitro, radiofrekvencijsko zračenje, biomarkeri oksidacijskog stresa, nanotoksikologija

Obrazovanje

2011. – 2015.          poslijediplomski doktorski studij biologije, PMF, Sveučilište u Zagrebu

2003. – 2009.          molekularna biologija, PMF, Sveučilište u Zagrebu

Članstva

Hrvatsko genetičko društvo, Hrvatsko društvo za biokemiju i molekularnu biologiju, The Bioelectromagnetics Society, The European Radiation Research Society

Nagrade

2019.       godišnja nagrada Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada mladom istraživaču za najveći broj preglednih, izvornih znanstvenih i stručnih radova

Publikacije

CROSBI profil