OSOBNE INFORMACIJE

Matični broj znanstvenika: 376836

Datum i mjesto rođenja: 9.8.1992., Makarska, Hrvatska

Titula: doktorica znanosti

RADNO ISKUSTVO

2017. – danas asistent-znanstveni novak, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

2016. – 2017. Stažiranje na Zavodu za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicine, Sveučilišna bolnica Merkur

Obrazovanje

2018. – danas          Poslijediplomski doktorski studij, Farmaceutske znanosti, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2011. – 2016.           Diplomski studij medicinske biokemije, Farmaceutsko biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

Članstva

Hrvatsko društvo za medicinsku biokemiju i laboratorijsku medicinu, Hrvatska komora medicinskih biokemičara

Nagrade

2014., 2015., 2016.       Dekanova nagrada Sveučilišta u Zagrebu

2014. Stipendija za izvrsnost Sveučilišta u Zagrebu

Edukacije

2016. Godišnji tečaj protočne citometrije, Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb

2018. 14. Međunarodna šola biofizike Greta Pifat Mrzljak

publikacije

CROSBI profil