NanoFace istraživačka grupa

Zavod za toksikologiju

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

Ksaverska cesta 2, 10 000 Zagreb

e-pošta: ivinkovic@imi.hr

tel: +385 1 4682 540

Pošaljite nam poruku: