Doktorski radovi

Nikolina Kalčec. Dizajn i karakterizacija nanočestica zlata i selena kao potencijanih sustava za dostavu levodope i dopamina. 2023, doktorska disertacija, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Krunoslav Ilić. Procjena zajedničkog djelovanja nanočestica srebra i polistirena na modelne stanične linije imunosnog sustava. 2022, doktorska disertacija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Barbara Pem. Mehanizam interakcije biotiola s nanočesticama zlata i srebra. 2021, doktorska disertacija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Rinea Barbir. Interakcije nanočestica srebra i zlata različitih veličina, oblika i površinskih struktura s proteinima različitoga glikozilacijskoga statusa. 2021, doktorska disertacija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Vuković, Barbara. Imunokompatibilnost nanočestica srebra – učinak na mononuklearne stanice humane periferne krvi, 2021, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Milić, Marija. Učinak različitih nanočestica srebra na hemostazu, 2021, doktorska disertacija, Medicinski fakultet Sveučilišta u Osijeku

Capjak, Ivona. UTJECAJ VELIČINE, OBLIKA I POVRŠINSKE STRUKTURE NANOČESTICA SREBRA NA NJIHOVU INTERAKCIJU S MODELNIM PROTEINIMA, 2019., doktorska disertacija, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

diplomski radovi

Pezo, Anuka. Karakterizacija nanočestica srebra i njihova interakcija s alfa kiselim glikoproteinom, 2018., diplomski rad, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Pasariček, Ema. Učinak stabilizacije nanočestica zlata i srebra tiolnim biomolekulama na njihovu toksičnost u vodenbuhi (Daphnia magna Straus, 1820), 2017., diplomski rad, Prirodoslovno-matematički fakultet, Biološki odsjek, Zagreb

Ivanković, Fran. Sinteza i karakterizacija tiolno funkcionaliziranih nanočestica srebra i zlata, 2016., diplomski rad, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

Crnković, Tea. Interakcija albumina s nanočesticama srebra različite površinske funkcionalizacije, 2016., diplomski rad, Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb