Voditeljica

dr. sc. Ivana Vinković Vrček, znanstvena savjetnica

e-mail: ivinkovic@imi.hr

tel: +385 1 4682 540

Istraživač

dr. sc. Ivan Pavičić, viši znanstveni suradnik

e-mail: ipavicic@imi.hr

Postdoktorandi

dr. sc. Maja Beus, postdoktorand

e-mail: mbeus@imi.hr

dr. sc. Buket Bakan, postdoktorand

e-mail: bbakan@imi.hr

Doktorandi

Nikolina Kalčec, mag. appl. chem

e-mail: nkalcec@imi.hr

e-mail: lbozicevic@imi.hr

Nikolina Peranić, mag. chem.

e-mail: nperanic@imi.hr

Anamaria Gojanović, dr. med. vet.

e-mail: agojanovic@imi.hr

Vanjski doktorand

Ivan Mamić, mag. pharm.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

e-mail: imamic@pharma.hr

Stručni suradnik

Borna Karnaš, mag. hist.

e-mail: bkarnas@imi.hr

Bivši članovi

Krunoslav Ilić, doktorand

Barbara Pem, doktorandica

Rinea Barbir, doktorandica