Voditeljica

dr. sc. Ivana Vinković Vrček, znanstvena savjetnica

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

e-mail: ivinkovic@imi.hr

tel: +385 1 4682 540

Postdoktorandice

dr. sc. Buket Bakan, postdoktorand

Atatürk University, Erzurum, Turska

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

e-mail: bbakan@imi.hr

dr. sc. Nikolina Kalčec, postdoktorand

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

e-mail: nkalcec@imi.hr

dr. sc. Ivona Capjak, postdoktorand

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Zagreb

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

e-mail: ivona.capjak@hztm.hr

Doktorandi

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

e-mail: lbozicevic@imi.hr

Nikolina Peranić, mag. chem.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

e-mail: nperanic@imi.hr

Anamaria Gojanović, dr. med. vet.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

e-mail: agojanovic@imi.hr

Matea Puđak, mag. educ. biol. et chem.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

e-mail: mpudak@imi.hr

Ivan Mamić, mag. pharm.

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Zagreb

e-mail: imamic@pharma.hr

Matija Dvorski, mag. educ. biol. et chem.

Medicinski fakultet, Zagreb

e-mail: matija.dvorski@snz.hr

Vedran Dovečer, dr. med.

Klinika za neurokirugiju, KBC “Sestre Milosrdnice,” Zagreb

e-mail: vedran.dovecer@gmail.com

Filip Vrban, dr. med.

Klinika za neurokirugiju, KBC “Sestre Milosrdnice,” Zagreb

e-mail: vrban.filip@gmail.com

Stručni suradnik

Borna Karnaš, mag. hist.

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb

e-mail: bkarnas@imi.hr

Bivši članovi

dr. sc. Maja Beus

dr. sc. Ivan Pavičić

dr. sc. Krunoslav Ilić

Barbara Pem, doktorandica

Rinea Barbir, doktorandica