Novosti

Održan 10. međunarodni kongres ”Veterinary Science & Profession”

Anamaria Gojanović dr. med. vet. je od 5. do 7. listopada 2023. sudjelovala na 10. međunarodnom kongresu ”Veterinary Science & Proffession”, koji se održao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Kongres je okupio međunarodne predavače s fokusom na šest ključnih područja, uključujući veterinarsko javno zdravstvo, brigu o domaćim životinjama, konje, egzotične i divlje životinje, male životinje te slobodne komunikacije.

Anamaria Gojanović dr. med. vet. je u sklopu kongresa održala postersko izlaganje na temu ”In vivo Efficacy of Gold Nanoparticles for Parkinson’s disease” (SENDER).

Održan simpozij “7th RIJEKA FORUM ON NEURODEGENERATIVE DISEASES”

U razdoblju od 18. do 20. rujna 2023. održan je simpozij „7th RIJEKA FORUM ON NEURODEGENERATIVE DISEASES” u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Zavoda za biomedicinske znanosti, Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatskog neurološkog društva te Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnica Rijeka.


Na simpoziju su sudjelovale dr. sc. Ivana Vinković Vrček, dr. sc. Nikolina Kalčec i Anamaria Gojanović dr. med. vet., u sklopu čega su dr. sc. Nikolina Kalčec i Anamaria Gojanović dr. med. vet. održale svoje postersko izlaganje pod nazivom „Selenium Nanoparticles as Efficient Drug Delivery System for Parkinson’s disease“ (SENDER).


Cilj simpozija je bio predstaviti najnovija dostignuća i dileme u području neurodegenerativnih bolesti s posebnom ovogodišnjom temom: “ Mechanistic therapies – hype or hope” i druge novosti o neurodegenerativnim bolestima, kako bi unaprijedili naš svakodnevni praktični i znanstveni rad.

Simpozij je imao potporu od Hrvatske zaklade za znanost grant br. 7276, “The Epidemiology of Parkinson’s Disease in Croatia and the Influence of Genetic Factors and Microbiota on the Progression and Treatment Outcomes of the Disease”.

Obrana teme disertacije – Lucija Božičević

Dana 14. rujna 2023. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održano je javno predstavljanje nacrta doktorskog rada Lucije Božičević, pod naslovom “Endokrino disruptivno djelovanje smjesa nanočestica plastike i odabranih lijekova in vitro”. Pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Vinković Vrček i komentorstvom prof. dr. sc. Valerija Vrčeka. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Dubravke Vitali Čepo, prof. dr. sc. Józsefa Petrika i izv. prof. dr. sc. Dajane Kučić Grgić.

Najava nadolazeće knjige: “Characterisation of Drug Nanocarriers”

Sa zadovoljstvom najavljujemo knjigu u dolasku pod nazivom “Characterisation of Drug Nanocarriers”, koju uređuju Ivana Vinković Vrček, Jesus M. de la Fuente i Evgeny K. Apartsin. Knjiga će biti publicirana od strane Royal Society of Chemistry.

Nanotehnologija ima potencijal riješiti mnoge neispunjene, hitne zahtjeve zdravstvene skrbi. Međutim, premošćivanje prevoditeljskog jaza između laboratorija i klinike za nanolijekove i dalje je izazovno, a postoje ograničene smjernice o regulatorno relevantnim informacijama i pristupima.

Glavni cilj ove knjige je pružiti smjernice o karakterizaciji svojstava nosača lijeka i učinkovitosti potrebnih za regulatorno prihvaćanje nanomaterijala za njihovu upotrebu u medicini.

Ova knjiga pruža sveobuhvatan pregled nanonosača za punjenje i isporuku lijeka, uključujući njihove karakteristike, metodologije i tehnike za procjenu povezanosti i interakcije lijeka s različitim nanonosačima.

Dr. sc. Ivana Vinković Vrček govoriti će o endokrinim disruptivnim učincima nanoplastike i lijekova na EFSA-inom skupu NANONETWORK

Dr. sc. Ivana Vinković Vrček biti će jedna od glavnih govornica na nadolazećem skupu EFSA-e (European Food and Safety Authority) – ”Network on nanotechnologies in food and feed (NANONETWORK) 13th meeting”, u Parmi, Italija, koji će se održati 26. rujna 2023. Gdje će imati predavanje o vrlo važnom problemu na temu: „Endokrini disruptivni učinak složenih smjesa: studija slučaja o nanoplastici i farmaceutici“.

U prilogu možete pronaći preliminarni program skupa.

Za više informacija o NANONETWORK skupu, posjetite službenu web stranicu EFSA-e.

Boravak Linde Schiasselloni u sklopu Erasmus + programa

U razdoblju od 1. lipnja do 31. srpnja, na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada imali smo priliku ugostiti studenticu iz Italije, Lindu Schiasselloni, s Odsjeka Veterinarske Medicine, Università degli Studi di Milano. Linda je u sklopu Erasmus + programa sudjelovala u stručnoj praksi na znanstvenom projektu Phoenix, pod vodstvom dr. sc. Ivane Vinković Vrček.

Tijekom svoje prakse, Linda je sudjelovala u različitim projektnim aktivnostima usmjerenim na profiliranje učinkovitosti i sigurnosti nanoformulacija lijekova na modelima glodavaca. Bila je uključena u sve faze eksperimenata koji su se bavili procjenom biomarkera oksidativnog stresa u različitim organima i tkivima životinja tretiranih nanoformulacijama lijekova.

Linda je također stekla osnovna znanja o praksi usklađenoj s GLP-om (Dobrom laboratorijskom praksom) u smještaju laboratorijskih životinja te pretkliničkom testiranju na modelima glodavaca. Nadalje, usavršavala je vještine korištenja laboratorijskih životinja u pretkliničkim ispitivanjima nanofarmaceutika. Također je stekla znanja o biokemijskim testovima i metodama za procjenu toksičnosti nanomaterijala koristeći in vivo modele. Linda je također unaprijedila svoje znanje o primjeni nanomaterijala u biomedicini.

Ova stručna praksa omogućila je Lindi stjecanje važnih vještina i znanja u području nanomedicine, posebno u vezi s primjenom nanomaterijala u biomedicini. Linda je aktivno sudjelovala u istraživanju te je pokazala predanost i sposobnost u izvršavanju dodijeljenih zadataka. Njezino sudjelovanje pridonijelo je napretku projekta Phoenix, a Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada izražava zadovoljstvo zbog uspješne suradnje s Lindom i Università degli Studi di Milano.

Održan Nabiheal M6 sastanak

Ovaj tjedan je u Charité – Universitätsmedizin, u Berlinu, od 04.07. do 07.07. 2023., održan M6 sastanak Nabiheal projekta. Financiran od strane Horizon Europe (HORIZON) u okviru sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101092269.

Na sastanku je prisustvovala dr. sc. Ivana Vinković Vrček, voditeljica radnog paketa 5 (WP5).

Vodstvo Nabiheal projekta se okupilo kako bi zajedno, nakon šest mjeseci, procijenili svoj napredak, razmijenili ideje te donijeli važne odluke za napredak. Sve poradi cilja da će njihova djelatnost pridonijeti poboljšanju zarastanja rana kod pacijenata.

Održana međunarodna konferencija „Nedavna dostignuća u nanotehnologiji – 10. godišnjica BNT Centra Sveučilišta u Bialystoku”

Međunarodna konferencija „Nedavna dostignuća u nanotehnologiji – 10. godišnjica BNT Centra Sveučilišta u Bialystoku” održana je u razdoblju od 28. 05. do 01. 06. 2023. na Sveučilišnom kampusu u Bialystoku, 1K Ciolkowskiego Str., Bialystok, Poljska.

Na konferenciji su sudjelovale dr. sc. Nikolina Kalčec i Nikolina Peranić, mag. chem., u sklopu čega su obje održale svoja usmena predavanja.

Dr. sc. Nikolina Kalčec je imala predavanje na temu “Mass Spectrometry Imaging for Nephrotoxicity Evaluation of Different Doxorubicin Formulations” (PHOENIX i SENDER), dok je Nikolina Peranić, mag. chem izlagala na temu “In vivo efficacy testing of nanodrugs for Parkinson’s disease treatment” (SENDER).

Glavni cilj konferencije bio je stvoriti međunarodnu platformu za razmjenu znanstvenih ideja o temi nanotehnologije.

Teme su bile podijeljene u tri glavna tematska panela koja su pokrivala pitanja vezana uz nanomaterijale, njihove karakteristike, primjenu i biološku aktivnost.

Glavne teme o kojima se raspravljalo tijekom sastanka:

  • Raznolikost nanomaterijala
  • Funkcionalizacija nanomaterijala
  • Karakterizacija i modifikacije nanomaterijala
  • Primjena nanomaterijala
  • Nanokompoziti
  • Toksičnost nanomaterijala

Skup je sufinanciran iz državnog proračuna Poljske u okviru programa “Doskonała nauka”, Najnovija postignuća su nanotehnologija – 10. obljetnica BNT Centra Sveučilišta u Bialystoku (br. ugovora DNK/SP/548576/2022), vrijednost projekta 124 500 PLN, sufinanciranje 109 000 PLN.

Simpozij “Sinergija na sučelju kemija-nanotehnologija” – SinChemNano2023

26. svibnja 2023. godine na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada održan je drugi simpozij organiziran kao dio projekta SENDER (HRZZ-PZS-2019-02-4323) te financiran i podržan u okviru programa “Znanstvena suradnja” koji provodi Hrvatska zaklada za znanost putem sredstava Europskog socijalnog fonda.

U organizacijski odbor simpozija bili su uključeni voditeljica projekta SENDER dr. sc. Ivana Vinković Vrček, dr. sc. Nikolina Kalčec, Nikolina Peranić, mag. chem. i Ivan Mamić, mag. pharm., članovi Nanobiofaces istraživačke grupe.

Simpozij je otvorila voditeljica projekta dr. sc. Ivana Vinković Vrček, nakon čega je uslijedilo plenarno predavanje dr. sc. Martine Lihter, sa Instituta za fiziku. Osim atraktivnog plenarnog predavanja održana su i kratka usmena izlaganja tema iz područja kemije i nanotehnologije brojnih kolega sa Instituta za fiziku, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Instituta za medicinska istraživanja i medicine rada, Fakulteta za fiziku u Rijeci te Medicinskog Fakulteta u Rijeci.

British Scholarship Trust – Studijski boravak Lucije Božičević na Sveučilištu Swansea

Nakon uspješne prijave na natječaj za stipendiju koju dodjeljuje British Scholarship Trust, članica Nanobiofaces grupe Lucija Božičević ostvarila je pravo na stipendiju za 2 mjeseca boravka na Sveučilištu Swansea u Swanseaju, Wales.

Glavna zgrada jednog od kampusa Sveučilišta u Swanseaju.

Lucija je u Swanseaju boravila od 27. ožujka do 27. svibnja 2023. godine. Cilj posjeta bio je prijenos znanja o 3D modelima jetre iz laboratorija In vitro grupe za toksikologiju Sveučilišta u Swanseaju i našeg laboratorija na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada. Tijekom svojeg boravka u Swanseaju, Lucija je usvojila vrijedna teorijska i praktična znanja o 2D i 3D staničnim kulturama jetre, uzgoju jetrenih sferoida te dvjema metodama kojima se ispituju genotoksični učinci – mikronukleus eseju te komet eseju. Dodatno, opisanim metodama i tehnikama ispitani su učinci smjesa nanočestica polistirena i paracetamola na 2D i 3D stanične modele jetre.

Mentori projekta prijavljenog na natječaj su naslovni izv. prof. dr. sc. Ivana Vinković Vrček, prof. Shareen Doak te dr. Michael Burgum.

Mikroskopski prikaz sferoida jetre.