Studentica Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Lara Zorić, dobitnica je Rektorove nagrade u ak. god. 2019./2020., a nagrađena je u kategoriji A za indvidualni znanstveni rad “Razvoj i validacija HPLC-FD metode za istovremeno određivanje metabolita doksorubicina u urinu štakora”.

Rad je izrađen u okviru istraživačkog projekta „Sinteza supramolekulskih samo-udruženih nanostruktura za izgradnju naprednih funkcionalnih materijala“ (SUPeRNANO, IP-2018-01-6910) i projekta „Siguran pristup za razvoj nano-sustava za ciljanu isporuku lijekova u mozak-SENDER(HRZZ-PZS-2019-02-4323) koje financira Hrvatska zaklada za znanost, u Centru za istraživanje i prijenos znanja u biotehnologiji, Sveučilišta u Zagrebu, pod vodstvom dr. sc. Ruže Frkanec, znanstvene savjetnice uz komentorstvo doc. dr. sc. Davora Šakića sa Zavoda za analitičku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

Na prijedlog Povjerenstva za Rektorovu nagradu, Rektor Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras nagradio je ukupno 174 rada u pet kategorija, što je vrlo veliki uspjeh za studenticu kojoj ovim putem čestitamo i nadamo se daljnjoj suradnji.

POPIS IMENA DOBITNIKA REKTOROVE NAGRADE ZA AK. GOD. 2019./2020.

Poruku rektora povodom dodjele Rektorovih nagrada možete pronaći na linku.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)