Dr. sc. Barbara Pem, mag. pharm. uspješno je obranila doktorski rad koji je izrađen na HRZZ projektu NanoFaceS “Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje” (HRZZ-IP-2016-06-2436), pod mentorstvom dr. sc. Ivane Vinković Vrček, mag. med biochem. i komentorstvom prof. dr, sc. Valerija Vrčeka, mag. med. biochem. Obrana je održana 14. prosinca 2021. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.

Dr. Pem branila je disertaciju pod naslovom “Mehanizam interakcije biotiola s nanočesticama zlata i srebra”, pred povjerenstvom u sastavu: prof. dr. sc. Mario Jug s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Ivana Perković s Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i dr. sc. Robert Vianello sa Instituta Ruđer Bošković. Time je uspješno završila poslijediplomski doktorski studij Farmaceutsko-biokemijske znanosti stječući titulu doktorice znanosti.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)