Službena web-stranica: nanobiofaces.imi.hr

Trajanje projekta: 19.4. 2010. – 18.9. 2010.

Koordinator projekta: Ivana Vinković Vrček, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

Naša uloga: Vođa projekta

Odobreno od: Unity through Knowledge Fund, program 2A

Proračun: 58.696,14 HRK

Projekt partneri:

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

Institute of Chemistry – Analytical Chemistry, Karl-Franzens University, Graz, Austrija

Sažetak: Istraživanju i razvoju u području novih nanomaterijala dan je veliki prioritet jer imaju golem gospodarski potencijal. Nanočestice metalnog srebra najviše obećavaju i mogu se iskoristiti u medicini za liječenje opeklina, dentalne materijale, premazivanje materijala od nehrđajućeg čelika, tekstilnih tkanina, obradu vode, losione za zaštitu od sunca itd. Iskustvo s drugim kontaminantima i njihovo ispuštanje u okoliš dovodi do potrebe za više informacija i raspravu o razvoju tehnologije s preventivnog gledišta. Veličina nanočestica i njihovo razlikovanje od ionskog metalnog oblika ključni su parametri koje treba odrediti kada se pokušava predvidjeti sudbina i potencijalni toksikološki učinak proizvedenih nanočestica ispuštenih u okoliš, što zauzvrat zahtijeva robusne i osjetljive analitičke metode. Stoga je cilj ovog projekta usmjeren na razvoj spektrometrijske metode za odvajanje nanočestica srebra od ionskog srebra u različitim biološkim matricama. Nadalje, metode razvijene u okviru ovog projekta bit će validirane i bit će utvrđene analitičke vrijednosti za procjenu prikladnosti za rutinske primjene.