Službena web-stranica: https://www.cost.eu/actions/CM1403/

Trajanje projekta: 19.11. 2014.  – 18.11. 2018.

Koordinator projekta: Dr. sc. Hans-Heiner Gorris, Njemačka

Naša uloga: Dr. sc. Ivana Vinković Vrček, Član Upravnog odbora

Podupreno: COST (European Cooperation in Science and Technology)

Sažetak: Fotoluminescentni nanomaterijali s povećanjem pretvaranja (UCNM) su nanokristali dopirani lantanidima koji emitiraju vidljivu svjetlost pod bliskom infracrvenom ekscitacijom. Jedinstvena anti-Stokesova emisija omogućuje luminescentnu detekciju bez pozadine, što je bitno za mnoge dijagnostičke primjene, bioimaging i kemijsko detektiranje. UCNM-ovi su vrlo fotostabilni i prikazuju emisije poput uskih linija koje omogućuju dugo vrijeme promatranja i višestruku detekciju. Istraživanje fotonske pretvorbe visoko je interdisciplinarno, ali trenutno fragmentirano bez sinkroniziranih istraživačkih akcija u Europi. Daljnji napredak u ovom području ozbiljno je ograničen nedostatkom objedinjenih metoda za sintezu, funkcionalizaciju i karakterizaciju UCNM-ova. Nedostatak referentnih materijala i komercijalnih instrumenata onemogućuje usporedbu rezultata različitih skupina i onemogućuje komercijalizaciju bioanalitičkih testova, biosenzora i dijagnostičkih alata koji se temelje na ovim materijalima koji vrlo obećavaju. Posljedično, potrebna je europska mreža za koordinaciju temeljnih i primijenjenih istraživanja UCNM-a, standardizaciju postupaka i upoznavanje europskih znanstvenika, kao i industrije visoke tehnologije s ovom tehnologijom u nastajanju. Ova se akcija temelji na širokom rasponu znanstvenih disciplina za identifikaciju i rješavanje brojnih istraživačkih problema kao što su poboljšanje pretvorbe, površinska (bio)funkcionalizacija, instrumentacija za otkrivanje, bioanalitičke i dijagnostičke primjene, kao i (nano)toksičnost.