Službena web-stranica: nanobiofaces.imi.hr

Trajanje projekta: 1.1. 2015. – 31.12. 2016.

Hrvatski koordinator projekta: Dr. sc. Ivana Vinković Vrček, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska 

Njemački koordinator projekta: Prof. Dr. Bernhard Michalke, Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH), Njemačka

Odobreno od: DAAD-MZOS granting scheme

Projekt partneri:

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska 

Research Unit Analytical Biogeochemistry, Helmholtz Zentrum München Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt (GmbH), Njemačka

Sažetak: Onečišćenje pitke vode arsenom i dalje je ozbiljan i trajan zdravstveni problem javnog okoliša koji pogađa milijune ljudi. [1]. U podzemnim vodama istočne Hrvatske, koje se široko koriste za vodoopskrbu, utvrđene su veće koncentracije As [2]. Visoka kronična izloženost anorganskom arsenu (iAs) u vodi za piće povezana je s mnogim različitim procesima bolesti. Međutim, učinak kronične izloženosti niskim i umjerenim razinama iA na rizik od dijabetes melitusa tipa 2 (DMT2) ostaje kontroverzan. Nedavno je procjena zdravstvenog rizika kumulativne izloženosti arsenu utvrdila toksične i kancerogene rizike koji proizlaze iz pijenja sirove podzemne vode kontaminirane Asom među stanovnicima sela u istočnoj Hrvatskoj [2]. Ne postoje podaci o povezanosti izloženosti Asu s prevalencijom DMT2 u Hrvatskoj. Hrvatska anketa o prevalenciji šećerne bolesti pokazala je veću prevalenciju šećerne bolesti od prethodno procijenjene [3]. Zanimljivo zapažanje ovog istraživanja bio je značajno veći postotak poremećaja glukoze natašte, nedijagnosticiranog dijabetesa i prevalencija inzulinske rezistencije u istočnoj Hrvatskoj u usporedbi sa zagrebačkom regijom [3]. Cilj predloženog projekta je istražiti povezanost izloženosti As izmjerenoj u urinu i krvi s prevalencijom DMT2 u reprezentativnom uzorku odraslih osoba u Hrvatskoj. Predložena studija će regrutirati stanovnike iz dvije različite regije – istočne Hrvatske, gdje su podzemne vode onečišćene iAs, i zagrebačke regije, gdje se ne očekuje izloženost As. Dodatna vrijednost studije bila bi povezanost izloženosti povišenom As i postotku smanjene glukoze natašte, nedijagnosticiranog dijabetesa i prevalencije inzulinske rezistencije. Predloženi projekt, ograničen na samo dvije godine, treba smatrati pilot studijom za prikupljanje niza preliminarnih podataka za pripremu većih epidemioloških studija.