Akronim projekta: ECHA/2022/502.Lot 2

Trajanje projekta: 8.9.2023. – 8.9.2029.

Koordinator projekta: QSAR LAB Ltd.

Naša uloga: Voditelji grupe za in vitro i in vivo toksikologiju

Financira: Europska kemijska agencija (ECHA)

Proračun: 1 800 000,00 EUR

Sažetak:

Glavni cilj ovog okvirnog ugovora (FWC) je pružanje usluga povezanih s metodološkim razvojem i generiranejm podataka za procjenu i pripravu skupova nanooblika te pružiti podršku ECHA-i u njezinim zadaćama.

  1. Sveobuhvatni cilj ovog projekta je usmjeravanje na rješenje potreba za razvoj i daljnje poboljšanje okvira za kriterije istovjetnosti/sličnosti za skupove nanooblika. Konzorcij koji sudjeluje u ovom projektu okuplja stručnjake u sintezi i fizikalno-kemijskoj karakterizaciji, procjeni toksičnosti i ekotoksičnosti nanomaterijala kao i pristupe strojnog učenja i umjetne inteligencije te nudi svoju uslugu u razvoju, validaciji i implementaciji novog okvira poduprtog novim metodoloških pristupima (NAM). Konzorcij također nudi konzultantske usluge vezane uz NAM i njihovu regulatornu provedbu za nanooblike pripravljajući pregledne izvještaje u relevantnim istraživačkim područjima, izvodeći studije slučaja s eksperimentalnim i in silico pristupom, te provodeći ankete i radionice sa stručnjacima i predstavnicima ključnih skupina dionika: regulatorne, industrijske i akademske zajednice.
  1. Nadalje, konzorcij predlaže pripremu cjelokupnog tijeka rada s vremenskim okvirom za razvoj, validaciju i implementaciju novog okvira za istovjetnost/sličnost procjena skupova nanooblika. Konzorcijeva ambicija je isporučiti znanstveno valjani i regulatorno relevantni okvir podržan NAM-ovima, koji omogućuje pouzdanu procjenu sigurnosti i registraciju nanooblika, a pritom da su održivi i korisni za industriju.

Projektni partneri:

QSAR LAB Ltd., Poljska

Sveučilište u Lodzu, Poljska

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Hrvatska

Europski regionalni centar za ekohidrologiju poljske akademije znanosti (ERCE PAS), Poljska