Službena web-stranica: http://nanobiofaces.imi.hr

Akronim projekta: EmergeTox

Trajanje projekta: 1.1. 2021. – 31. 12. 2022.

Hrvatski koordinator projekta: Dr. sc. Ivana Vinković Vrček, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

Kineski koordinator projekta: Prof. Sijin Liu, Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Peking, Narodna Republika Kina

Financira: Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Ministarstvo znanosti i tehnologije Narodne Republike Kine

Proračun: USD 200.000,00

Projekt partneri:

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

KBC Osijek, Hrvatska

Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb, Hrvatska

Research Center for Eco-Environmental Sciences, Chinese Academy of Sciences, Peking, Narodna Republika Kina

Sažetak: Uzimajući u obzir specifična fizikalno-kemijska svojstva i reaktivnost materijala na nanorazini, procjena rizika treba uzeti u obzir učinke, aktivnost i toksičnost složenih kemijskih smjesa koje nastaju tijekom životnog ciklusa konstruiranih materijala poput nanomaterijala i plastike. Međutim, naše razumijevanje potencijalne kontaminacije ljudske populacije mikro- ili nanoplastikom iz okoliša je u povojima, ostavljajući mnoga pitanja bez odgovora. Predloženi projekt EmergeTox ima za cilj generirati sveobuhvatno znanje i bazu podataka o intrinzičnim svojstvima, stabilnosti i interakciji dviju vrsta nano-baziranih zagađivača – plastičnih i metalnih nanočestica – kako bi se steklo bolje mehaničko razumijevanje njihovog utjecaja na ljudsko zdravlje pod različitim postavkama izloženosti. Sinergijski toksični učinci ovih NP-a sa i bez prisutnosti kemikalija koje ometaju endokrini sustav (PCB-i i parabeni) bit će ispitane in vitro i in vivo na modelima sisavaca. Projekt će implementirati Puteve štetnih ishoda (AOP) kao glavni alat za organiziranje informacija za rutinsku integraciju informacija o načinu djelovanja (MOA) u procjenu rizika. Procjena AOP-a bit će usredotočena na citotoksičnost, mutagenu aktivnost, odgovor na oksidativni stres, aktivnost androgenih receptora, agonizam i antagonizam, aktivnost receptora estrogena, inhibiciju acetilkolinesteraze, aktivaciju CYP2E1 i stvaranje proteinskih adukata, slijedeći dva glavna ishoda: rak i neurodegeneraciju. Informacije o zdravstvenim rizicima od takvih složenih mješavina bit će pretočene u smjernice i preporuke za ranu identifikaciju opasnosti, procjenu rizika i dizajn održivih rješenja za sigurnu proizvodnju, korištenje i zbrinjavanje inovativnih nano-proizvoda. Ovako ambiciozni cilj projekta može se postići samo komplementarnom stručnošću i naporima hrvatskih i kineskih partnera primjenom najboljih praksi u zajedničkim aktivnostima.