Službena web-stranica: http://nanofaces.imi.hr/

Akronim projekta: NanoFaceS

Trajanje projekta: 15.3. 2017. – 14. 03. 2021.

Koordinator projekta: Dr. sc. Ivana Vinković Vrček, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

Naša uloga: Voditelj projekta

Financira: Croatian Science Foundation

Proračun: 904.820,00 HRK

Projekt partneri:

Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb, Hrvatska

Farmaceutsko-biokemijski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, Hrvatska

KBC Osijek, Hrvatska

Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu, Hrvatska

University of Graz, Austrija

University of Sarajevo, Bosna i Herzegovina

Institute of Macromolecular Chemistry, Academy of Sciences of the Czech Republic, Češka Republika

Sažetak: Nanomedicina kao područje primjene nanotehnologije u razvoju zaštite zdravlja ima veliki utjecaj na razvoj inovativnih medicinskih tretmana i terapija. Primjena nanočestica (NP) ima ogroman potencijal za učinkovitiju isporuku lijekova i gena, u razvoju fluorescentnih i kontrastnih dijagnostičkih alatki u medicini. … Međutim, opsežna in vivo primjena NP zahtijeva iscrpnije istraživanje fizikalno-kemijskih i fizioloških procesa koji se odvijaju u biološkim uvjetima. Takvo ‘nano-bio’ sučelje obuhvaća dinamičke fizikalno-kemijske interakcije, te kinetiku i termodinamiku razmjene između površine nanočestica i bioloških površina. … Nemoguće je potpuno opisati sve čimbenike značajne za to sučelje, ali su za daljnji razvoj nanomedicine nužne dodatne informacije o specifičnim interakcijama nanočestica s bioaktivnim komponentama prisutnim u živim stanicama i tkivima. Glavni cilj predloženog NanoFaceS projekta je pružiti nove informacije o prirodi ”nano-bio ‘sučelja između metalnih teranostičkih nanomaterijala i biomolekula koje sadrže sumpor (S-biomolekula), a koje imaju važnu i kompleksnu funkcionalnu ulogu u živim sustavima. … Modelni sustav NanoFaceS projekta čini (i) skup nanočestica s jezgrom od srebra, zlata i željezovog oksida, različitih fizikalno kemijskih svojstava (veličine, površinskog naboja i kemijskog sastava) i (ii) šest važnih S-biomolekula: cistein, glutation, metalotionein, albumin i inzulin. … Konceptualni temelj predloženog projekta jest multimetodološki i multidisciplinarni pristup koji će pružiti nove uvide u prirodu specifičnih bioloških interakcija NP sa S-biomolekulama. Projekt će na taj način značajno doprinijeti znanju potrebnom za daljnji razvoj nanomedicinskog područja.