Službena web-stranica: https://riskgone.eu/

Akronim projekta: RiskGONE

Trajanje projekta: 1.1. 2019. – 28.2. 2023.

Koordinator projekta: Prof. Maria Dusinska, Norwegian Institute for Air Research, Norveška

Naša uloga: Partner projekta

Financira: European Union Horizon 2020 Programme (H2020) under grant agreement nº 814425

Proračun: 5.000.000,00 EUR

Sažetak: RiskGONE (Znanstveno utemeljeno upravljanje rizikom nanotehnologije) projekt je EU H2020 koji ima za cilj osigurati čvrste postupke za dosljedno upravljanje rizikom proizvedenih nanomaterijala. Projekt je započeo 1. siječnja 2019. i završit će 28. veljače 2023. Za to vrijeme projektni partneri će razviti nove alate ili modificirati postojeće kako bi s većom sigurnošću identificirali utjecaje niza nanomaterijala na okoliš i ljudsko zdravlje. Ovi alati i rezultati testova koji se koriste njima zatim će se integrirati u rad Europskog vijeća za upravljanje rizikom (ERGC), skupine pojedinaca s različitim područjima stručnosti o nanomaterijalima koji imaju zadatak donijeti upravljačke odluke o sigurnosti određenih materijala. Okvir za upravljanje rizikom, sastavljen od alata i ERGC-a, razvit će se za upravljanje sigurnošću nanomaterijala na koherentan i znanstveno čvrst način. Projekt ima proračun od 5 milijuna eura.

Projekt partneri:

NILU – NORWEGIAN INSTITUTE FOR AIR RESEARCH

LIST – LUXEMBOURG INSTITUTE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ANSES – AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE SANITAIRE DE L’ALIMENTATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL

CSIC – AGENCIA ESTATAL CONSEJO SUPERIOR DEINVESTIGACIONES CIENTIFICAS

DECHEMA GESELLSCHAFT FUER CHEMISCHE TECHNIK UND BIOTECHNOLOGIE E.V.

ECOS – ENVIRONMENTAL COALITION ON STANDARDS

FACTOR SOCIAL – CONSULTORIA EM PSICO – SOCIOLOGIA E AMBIENTE LDA

FUNDACION CIDETEC

IDEACONSULT LTD.

IMI – INSTITUT ZA MEDICINSKA ISTRAZIVANJA I MEDICINU RADA

IRAN NANOTECHNOLOGY INITIATIVE COUNCIL

KU LEUVEN – KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN

MALSCH TECHNOVALUATION ETHICSCHOOL

NOVAMECHANICS LIMITED

QSAR LAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

SWANSEA UNIVERSITY

TRANSGERO LIMITED

UNIVERSITA CA’ FOSCARI VENEZIA

UNIVERSITEIT MAASTRICHT

UNIVERSITETET I BERGEN

THE UNIVERSITY OF BIRMINGHAM