Službena web-stranica: https://www.cost.eu/actions/TD1204/

Akronim projekta: MODENA

Trajanje projekta: 24. 10. 2012. -23.10. 2016.

Koordinator projekta: Prof. Lang Tran, Institute of Occupational Medicine, Research Park North, Riccarton, Ujedinjeno Kraljevstvo

Naša uloga: Dr. sc. Ivana Vinković Vrček, Član Upravnog odbora

Podupreno: COST (European Cooperation in Science and Technology)

Sažetak: Nanotehnologija proizvodi projektirane nanomaterijale (ENM) koji imaju nova ili poboljšana fizikalno-kemijska svojstva u usporedbi sa svojim analogima mikronske veličine. Neka od tih svojstava, poput visokog omjera površine i volumena, čine ih potencijalno opasnima za ljude, kao što je pokazalo istraživanje u Nanotoksikologiji. Za promicanje razvoja nove generacije ENM-a koji su sigurni po dizajnu, potrebno je razumijevanje odnosa između STRUKTURE ENM-a i biološke aktivnosti. U tom kontekstu, tehnika računalnog modeliranja odnosa kvantitativne nanostrukture i toksičnosti (QNTR) učinkovita je alternativa eksperimentalnom ispitivanju budući da omogućuje predviđanje (eko)toksikoloških učinaka samo na temelju ENM strukture. Izgradnja QNTR modela zahtijeva integraciju stručnosti znanstvenika za nanomaterijale, (eko)-toksikologije i modelara iz akademske zajednice, regulatornih agencija i industrije. Stoga je potrebna mreža za transdisciplinarnu suradnju. Stoga će ova aktivnost promicati koordinaciju ove interdisciplinarne suradnje različitih strana s krajnjim ciljem proizvodnje QNTR modela za ENM. Važne prednosti MODENE uključuju: (i) razvoj nove generacije ENM-a sigurnog po dizajnu; (ii) učinkovito smanjenje testiranja na životinjama i (iii) stvaranje transparentnih, validiranih i rigoroznih QNTR alata za regulatorne svrhe u području nanotoksikologije u skladu s načelima OECD-a.