OSOBNE INFORMACIJE

Datum i mjesto rođenja: 12. studenog 1997., Šibenik, Hrvatska

Titula: dr. med. vet.

RADNO ISKUSTVO

2023. – danas – asistent na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada

10.07. 2022. – 17.07.2022. Pripravnik u “Ljetnoj školi akvakulture”, CEEPUS razmjena
Veterinarski fakultet, Univerzitet u Sarajevu

01.05.2022. – 01.07.2022. – Pripravnik u veterinarskoj ambulanti, Erasmus stručna praksa
AAH Veterinary Services (Madrid, Španjolska)

01.02.2018. – 14.07.2018. – Demonstrator na Zavodu za anatomiju, histologiju i embiologiju
Veterinarski fakultet, Sveučilište u Zagrebu

PODRUČJE RADA

Terenska, klinička i laboratorijska dijagnostika, zaštita zdravlja i liječenje životinja

OBRAZOVANJE

2016. – 2022. – Integrirani preddiplomski i diplomski studij veterinarske medicine na Veterinarskom sveučilištu, Zagreb

2012. – 2016. – Jezična gimnazija Antuna Vrančića, Šibenik

NAGRADE

2017. – 2022. – 10% najuspješnijih studenata na studiju

DODATNO

10.09. 2020. – 30.09. 2020. – istraživač volonter u Veterinarskoj ambulanti More, Šibenik