OSOBNE INFORMACIJE

Matični broj znanstvenika: 264334

Datum i mjesto rođenja: 14. kolovoza 1975, Osijek

Zvanje:   znanstvena savjetnica, naslovna docentica

RADNO ISKUSTVO

2018 – danas znanstveni savjetnik u Zavodu za toksikologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu.

2012 – 2018. viši znanstveni suradnik u Jedinici za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu.

2008 – 2012.     znanstveni suradnik u Jedinici za analitičku toksikologiju i mineralni metabolizam Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada u Zagrebu.

2003 – 2008. asistent – znanstveni novak na Zavodu za opću i anorgansku kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

2001 – 2003. znanstveni novak na Zavodu za fizikalnu kemiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

PODRUČJE INTERESA

Nanomedicina, nanotehnologija, nanosigurnost, fizikalna biokemija, procjena rizika

OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

2004. – 2007.            Doktorski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, polje Kemija, smjer Teorijska kemija. Doktorska disertacija: „Density Functional Theory Study of Redox Reactions of Hydroxyureas with Vanadium(V) and Iron(III) Ions“; mentori: prof. dr. Mladen Biruš i prof. dr. Michael Bühl; obrana u prosincu 2007. godine.

2000. – 2003.           Poslijediplomski studij na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, polje Kemija, smjer Organska kemija. Magistarski rad: “Kinetika i mehanizam nastajanja hidroksamata u interakcijama kiselinskih halogenida i nitrozo-spojeva”; mentor: prof.dr. Stanko Uršić; obrana u srpnju 2003. godine

1994. – 1998.             Dodiplomski studij na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, smjer medicinske biokemije. Diplomski rad: “Uloga ionskih parova u formiranju hidrokasmskih kiselina u miješanim otapalima”; mentor: prof.dr. Stanko Uršić; obrana u listopadu 1998. godine

ČLANSTVA

Hrvatsko kemijsko društvo, Društvo sveučilišnih nastavnika i ostalih znanstvenika, Hrvatsko bioetičko društvo, Hrvatsko katoličko liječničko društvo

NAGRADE

Dobitnica Godišnje nagrade Društva sveučilišnih nastavnika i drugih znanstvenika za 2001. godinu

Dobitnica nagrade Nacionalnog programa stipendiranja „Za žene u znanosti“, u organizaciji L’Oréala ADRIA i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture Republike Hrvatske, za 2007. godinu

Dobitnica stipendije Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske za studijski boravak na Max Planck Institut für Kohlenforschung, Mülheim a/d Ruhr, Njemačka u 2007. godini

Dobitnica godišnje nagrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za značajan znanstveni doprinos u 2011. godini

Dobitnica godišnje nagrade Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada za značajan znanstveni doprinos u 2018. godini

STRUČNE AKTIVNOSTI

Članica Tematskog inovacijskog vijeća za zdravlje i kvalitetu života Ministarstva gospodarstva, poduzetništva I obrta Republike Hrvatske

Članica Radne skupine za izradu stajališta Republike Hrvatske s područja nove hrane pri Ministarstvu zdravstva

Članica Referentne skupine Ministarstva znanosti i obrazovanja za područje nanotehnologije, naprednih materijala, biotehnologije, naprednih proizvodnih procesa

POPIS RADOVA

CROSBI profil