OSOBNE INFORMACIJE

Matični broj znanstvenika: 367061

Datum i mjesto rođenja: 27. studeni 1990., Bjelovar, Hrvatska

Titula: magistar molekularne biologije

RADNO ISKUSTVO

2017- danas Asistent u Jedinici za dozimetriju zračenja i radiobiologiju Instituta za medicinska istraživanja i medicinu rada;

2014-2017    Mlađi znanstvenik u odjeljenju In vitro farmakologije, Fidelta d.o.o.

Područje istraživanja

Razvijanje i provođenje testova za utjecaj raznih agensa (nanočestica, spojeva, elektromagnetskog zračenja) na staničnu vijabilnost, metaboličku aktivnost, proliferaciju i diferencijaciju staničnih kultura ili uzoraka tkiva

Obrazovanje

2018-danas    Studentdoktorskog studija Farmaceutskih znanosti na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

2012-2015      Diplomski studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u zagrebu

2009-2012      Preddiplomski studij molekularne biologije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u zagrebu

Nagrade / Dodatno usavršavanje / Mentorstva

2016 i 2014 – 14. i 12. međunarodna škola biofizike Greta Pifat-Mrzljak, Hrvatska

2015 – Flocyte regionalni program usavršavanja, Dječja bolnica Srebrnjak, Zagreb, Hrvatska

publikacije

CROSBI profil