OSOBNE INFORMACIJE

Titula: doktorica medicine

RADNO ISKUSTVO

2024. – danas specijalizantica neurokirurgije Klinike za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice

2024. – danas naslovni suradnik asistent na Katedri za anatomiju i fiziologiju Zdravstvenog veleučilišta Zagreb

PODRUČJE RADA

Medicina, neurokirurgija

OBRAZOVANJE

2017. – 2023. Integrirani preddiplomski i diplomski studije medicine, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

2012. – 2016. Gimnazija Josipa Slavenskog Čakovec, Hrvatska

članstva

Član Hrvatske liječničke komore