OSOBNE INFORMACIJE

Titula: magistra primijenjene kemije

RADNO ISKUSTVO  

2019. – danas    Doktorand-asistent, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

2017. – 2018.      Studentski posao – Promotor, MPG d.o.o., Zagreb (Hrvatska)

2016. – 2017.      Studentski posao – Promotor dodataka prehrani u ljekarnama, Yasenka d.o.o.

9. 2015. – 10. 2015.    Stručna praksa, Institut Ruđer Bošković, Zagreb, Laboratorij za procese taloženja

PODRUČJE RADA

Sinteza i karakterizacija anorganskih nanomaterijala, spektroskopska karakterizacija interakcija s biološkim sustavima

OBRAZOVANJE 

2019. – danas        Poslijediplomski doktorski studij kemije, Prirodoslovno-matematički fakultet, Sveučilište u Zagrebu

2013. – 2018.           Dodiplomski i diplomski studij primijenjene kemije, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije, Sveučilište u Zagrebu – smjer Primijenjena organska kemija

NAGRADE

stipendija Grada Zagreba za izvrsnost