OSOBNE INFORMACIJE

Titula: doktor medicine

RADNO ISKUSTVO

2021. – danas Liječnik na specijalizaciji iz neurokirurgije, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice, Klinika za neurokirurgiju

2019. – 2021. Liječnik na specijalizaciji iz neurokirurgije, Opća bolnica Varaždin,Služba za kirurške djelatnosti, Odjel za neurokirurgiju

2018. – 2019. Pripravnički staž doktora medicine,Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Rada Filipović, Sveta Nedelja

2016. Klinička praksa; mentor : MUDr. Emil Duleba,Nemocnice s poliklinikami n.o, Slovačka

2010. – Stručna praksa – Zdravstveno- laboratorijski tehničar, Županijska bolnica Čakovec

2009. -Stručna praksa – Zdravstveno- laboratorijski tehničar, Županijska bolnica Čakovec

2009. – Stručna praksa – Zdravstveno- laboratorijski tehničar, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

2008. – Stručna praksa – Zdravstveno- laboratorijski tehničar, Županijska bolnica Čakovec

2008. – Stručna praksa – Zdravstveno- laboratorijski tehničar, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

2007. – Stručna praksa – Zdravstveno- laboratorijski tehničar, Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije

PODRUČJE RADA

Medicina, neurokirurgija

OBRAZOVANJE

2010. – 2017. Integrirani akademski studij medicine, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

2006. – 2010. Zdravstveno-laboratorijski tehničar, Medicinska škola Varaždin

ČLANSTVA

Član Hrvatske liječničke komore

Član Hrvatskog liječničkog zbora

Član Hrvatskog društva za spinalnu neurokirugiju

Član Hrvatskog društva za cerbrovaskularnu i endovaskularnu neurokirurgiju

Član Europske asocijacije neurokirurga, EANS