Dr. sc. Barbara Vuković, spec. med. biochem. uspješno je obranila doktorski rad koji je izrađen na HRZZ projektu NanoFaceS “Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje” (HRZZ-IP-2016-06-2436) pod komentorstvom dr. sc. Ivane Vinković Vrček, mag. med. biochem. i mentorstvom prof. dr. Vatroslava Šerića, spec. med. biochem. Obrana disertacije održana je 14.5.2021. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Disertacija pod naslovom “Imunokompatibilnost nanočestica srebra – učinak na mononuklearne stanice humane periferne krvi” obranjena je pred povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Jasenka Wagner Kostadinović s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji s Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku i izv. prof. dr. sc. Martina Mihalj s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku. Time je dr. Vuković uspješno završila poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo stječući titulu doktorice znanosti.

Dr. Vuković na obrani disertacije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)