Dr. sc. Marija Milić, spec. med. biochem. uspješno je obranila doktorski rad koji je izrađen na HRZZ projektu NanoFaceS “Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje” (HRZZ-IP-2016-06-2436), pod komentorstvom dr. sc. Ivane Vinković Vrček, mag. med biochem. i mentorstvom prof. dr. sc. Vatroslava Šerića, spec. med. biochem. Obrana je održana 14.5.2021. na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Dr. Milić je uspješno obranila disertaciju pod naslovom i time završila poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo stječući titulu doktorice znanosti.

Dr. Milić branila je disertaciju pod naslovom “Učinak različitih nanočestica srebra na hemostazu”, pred povjerenstvom u sastavu: izv. prof. dr. sc. Martina Smolić s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, doc. dr. sc. Aleksandar Sečenji s Odjela za kemiju Sveučilišta u Osijeku i doc. dr. sc. Biserka Getaldić-Švarc sa Sveučilišnog odjela zdravstvenih studija Sveučilišta u Splitu. Time je uspješno završila poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo stječući titulu doktorice znanosti.

Dr. Milić na obrani disertacije.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)