OSOBNE INFORMACIJE

Titula: stručna prvostupnica (baccalaurea) medicinsko-laboratorijske
dijagnostike (bacc.med.lab.diagn.)

RADNO ISKUSTVO  

2023. – danas Viši tehničar, Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada

2021. – 2023. direktorica salona; savjetnica za medicinsku opremu, Nuga Best, Rijeka

2019. – 2020. trgovačka posrednica za medicinsku opremu, Nuga Best, Rijeka

2004. – 2019. laboratorijski tehničar, Zavod za histologiju i embriologiju, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

2002. – 2004. administrativno-tajnički poslovi, Generatrix d.o.o., Zagreb

1992. – 1993. pripravnički staž za zdravstvene tehničare laboratorijskog smjera

OBRAZOVANJE 

04.10.2018. obnavljanjem licence stekla pravo samostalnog obavljanja poslova stručnog
prvostupnika medicinsko laboratorijske dijangnostike

20.12.2010 ranije stečeni stručni naziv medicinsko laboratorijski inženjer promijenjen je u
stručna prvostupnica (baccalaurea) medicinsko laboratorijske dijagnostike
(bacc.med.lab.)

17.03.1998. medicinsko laboratorijski inženjer, Visoka zdravstvena škola, Zagreb

1994-1997. preddiplomski studij, smjer Stručni studij medicinsko laboratorijske dijagnostike, Zdravstveno veleučilište, Zagrebu

1993. položen stručni ispit pred komisijom Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

1992-1993. pripravnički staž propisan za zdravstvene tehničare laboratorijskog smjera, Medicinski centar, Bjelovar

1987-1991. zdravstveni tehničar laboratorijskog smjera, Centar za odgoj i usmjereno obrazovanje, Bjelovar