Sa zadovoljstvom najavljujemo knjigu u dolasku pod nazivom “Characterisation of Drug Nanocarriers”, koju uređuju Ivana Vinković Vrček, Jesus M. de la Fuente i Evgeny K. Apartsin. Knjiga će biti publicirana od strane Royal Society of Chemistry.

Nanotehnologija ima potencijal riješiti mnoge neispunjene, hitne zahtjeve zdravstvene skrbi. Međutim, premošćivanje prevoditeljskog jaza između laboratorija i klinike za nanolijekove i dalje je izazovno, a postoje ograničene smjernice o regulatorno relevantnim informacijama i pristupima.

Glavni cilj ove knjige je pružiti smjernice o karakterizaciji svojstava nosača lijeka i učinkovitosti potrebnih za regulatorno prihvaćanje nanomaterijala za njihovu upotrebu u medicini.

Ova knjiga pruža sveobuhvatan pregled nanonosača za punjenje i isporuku lijeka, uključujući njihove karakteristike, metodologije i tehnike za procjenu povezanosti i interakcije lijeka s različitim nanonosačima.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)