Održan “23rd International Symposium on Field- and Flow-based Separations”

dr. sc. Nikolina Kalčec je od 3.6. do 6.6.2024. sudjelovala na “23rd International Symposium on Field- and Flow-based Separations”, koji se održao u Cité des Congrès, Nantes, Francuska.

Ovaj simpozij okupio je međunarodne predavače koji su prezentirali najnovija tehnička i znanstvena dostignuća s fokusom na separacijske tehnike koje se temelje na protoku te srodnih tehnika, koje pronalaze primjenju u: ljudskom zdravlju, okolišu, znanosti o polimerima…

Simpozij je također omogućio predstavljanje novih rješenja od strane proizvođača uređaja koji dominiraju na tom području.

dr. sc. Nikolina Kalčec je u sklopu simpozija održala postersko izlaganje na temu ”Development of an assymetrical-flow field-flow fractionation methodology for the
chracaterization of α-Galactosidase a loaded-nanoliposomes” (PHOENIX, NABIHEAL).

Održan “2nd Vienna Summit on Microplastics and Health”

Voditeljica Nanobiofaces grupe nasl. izv. prof. dr. sc. Ivana Vinković Vrček te članice grupe Lucija Božičević i Nikolina Peranić 1.12.2023. sudjelovale su na “2nd Vienna Summit on Microplastics and Health”, koji se održao u hotelu Regina u Beču, Austrija.

Događaj je okupio stručne govornike, zanimljive rasprave i međusobno dijeljenje ideja s fokusom na utjecaj mikroplastike na ljudsko zdravlje. Osim toga, ovaj je događaj služio i kao godišnji sastanak konzorcija za partnere i članove uprave projekta CBmed microONE. Također je i pružio jedinstvenu priliku za pregled napretka ostvarenog u protekloj godini i planiranje budućih inicijativa usmjerenih na postizanje ciljeva projekta.

nasl. izv. prof. dr. sc. Ivana Vinković Vrček, u sklopu ovog događaja, održala je usmeno izlaganje na temu “Endocrine disrupting activity of complex mixes: case study of pharmaceuticals and nanoplastics”.

Održana internacionalna konferencija EcoBalt 2023 “Chemicals & Environment”

Voditeljica Nanobiofaces grupe nasl. izv. prof. dr. sc. Ivana Vinković Vrček od 9. do 11. listopada 2023. sudjelovala je na internacionalnoj konferenciji EcoBalt 2023 ”Chemicals & Environment”, koja se održala u Nordic Hotel Forumu, Tallin, Estonija.

Kongres je okupio međunarodne predavače s fokusom na šest ključnih područja usmjerenih na okoliš: Kemija okoliša, Toksikologija okoliša, Ekologija, Analitička kemija, Zelena i održiva kemija, Učinci i primjena nanomaterijala.

nasl. izv. prof. dr. sc. Ivana Vinković Vrček je u sklopu konferencije održala usmeno izlaganje na temu ”Endocrine disrupting activity of mixtures composed of pharmaceuticals and nanoplastic” kao pozvani predavač. Također je bila i predsjednik sekcije “Novel Approaches for Pollution Management” u kojoj je najavljivala predavače.

Održan 10. međunarodni kongres ”Veterinary Science & Profession”

Anamaria Gojanović dr. med. vet. je od 5. do 7. listopada 2023. sudjelovala na 10. međunarodnom kongresu ”Veterinary Science & Proffession”, koji se održao na Veterinarskom fakultetu u Zagrebu.

Kongres je okupio međunarodne predavače s fokusom na šest ključnih područja, uključujući veterinarsko javno zdravstvo, brigu o domaćim životinjama, konje, egzotične i divlje životinje, male životinje te slobodne komunikacije.

Anamaria Gojanović dr. med. vet. je u sklopu kongresa održala postersko izlaganje na temu ”In vivo Efficacy of Gold Nanoparticles for Parkinson’s disease” (SENDER).

Održan simpozij “7th RIJEKA FORUM ON NEURODEGENERATIVE DISEASES”

U razdoblju od 18. do 20. rujna 2023. održan je simpozij „7th RIJEKA FORUM ON NEURODEGENERATIVE DISEASES” u organizaciji Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti – Zavoda za biomedicinske znanosti, Kliničkog bolničkog centra Rijeka, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Hrvatskog neurološkog društva te Hrvatskog liječničkog zbora – Podružnica Rijeka.


Na simpoziju su sudjelovale dr. sc. Ivana Vinković Vrček, dr. sc. Nikolina Kalčec i Anamaria Gojanović dr. med. vet., u sklopu čega su dr. sc. Nikolina Kalčec i Anamaria Gojanović dr. med. vet. održale svoje postersko izlaganje pod nazivom „Selenium Nanoparticles as Efficient Drug Delivery System for Parkinson’s disease“ (SENDER).


Cilj simpozija je bio predstaviti najnovija dostignuća i dileme u području neurodegenerativnih bolesti s posebnom ovogodišnjom temom: “ Mechanistic therapies – hype or hope” i druge novosti o neurodegenerativnim bolestima, kako bi unaprijedili naš svakodnevni praktični i znanstveni rad.

Simpozij je imao potporu od Hrvatske zaklade za znanost grant br. 7276, “The Epidemiology of Parkinson’s Disease in Croatia and the Influence of Genetic Factors and Microbiota on the Progression and Treatment Outcomes of the Disease”.

Obrana teme disertacije – Lucija Božičević

Dana 14. rujna 2023. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održano je javno predstavljanje nacrta doktorskog rada Lucije Božičević, pod naslovom “Endokrino disruptivno djelovanje smjesa nanočestica plastike i odabranih lijekova in vitro”. Pod mentorstvom izv. prof. dr. sc. Ivane Vinković Vrček i komentorstvom prof. dr. sc. Valerija Vrčeka. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Dubravke Vitali Čepo, prof. dr. sc. Józsefa Petrika i izv. prof. dr. sc. Dajane Kučić Grgić.

Najava nadolazeće knjige: “Characterisation of Drug Nanocarriers”

Sa zadovoljstvom najavljujemo knjigu u dolasku pod nazivom “Characterisation of Drug Nanocarriers”, koju uređuju Ivana Vinković Vrček, Jesus M. de la Fuente i Evgeny K. Apartsin. Knjiga će biti publicirana od strane Royal Society of Chemistry.

Nanotehnologija ima potencijal riješiti mnoge neispunjene, hitne zahtjeve zdravstvene skrbi. Međutim, premošćivanje prevoditeljskog jaza između laboratorija i klinike za nanolijekove i dalje je izazovno, a postoje ograničene smjernice o regulatorno relevantnim informacijama i pristupima.

Glavni cilj ove knjige je pružiti smjernice o karakterizaciji svojstava nosača lijeka i učinkovitosti potrebnih za regulatorno prihvaćanje nanomaterijala za njihovu upotrebu u medicini.

Ova knjiga pruža sveobuhvatan pregled nanonosača za punjenje i isporuku lijeka, uključujući njihove karakteristike, metodologije i tehnike za procjenu povezanosti i interakcije lijeka s različitim nanonosačima.

Dr. sc. Ivana Vinković Vrček govoriti će o endokrinim disruptivnim učincima nanoplastike i lijekova na EFSA-inom skupu NANONETWORK

Dr. sc. Ivana Vinković Vrček biti će jedna od glavnih govornica na nadolazećem skupu EFSA-e (European Food and Safety Authority) – ”Network on nanotechnologies in food and feed (NANONETWORK) 13th meeting”, u Parmi, Italija, koji će se održati 26. rujna 2023. Gdje će imati predavanje o vrlo važnom problemu na temu: „Endokrini disruptivni učinak složenih smjesa: studija slučaja o nanoplastici i farmaceutici“.

U prilogu možete pronaći preliminarni program skupa.

Za više informacija o NANONETWORK skupu, posjetite službenu web stranicu EFSA-e.

Boravak Linde Schiasselloni u sklopu Erasmus + programa

U razdoblju od 1. lipnja do 31. srpnja, na Institutu za medicinska istraživanja i medicinu rada imali smo priliku ugostiti studenticu iz Italije, Lindu Schiasselloni, s Odsjeka Veterinarske Medicine, Università degli Studi di Milano. Linda je u sklopu Erasmus + programa sudjelovala u stručnoj praksi na znanstvenom projektu Phoenix, pod vodstvom dr. sc. Ivane Vinković Vrček.

Tijekom svoje prakse, Linda je sudjelovala u različitim projektnim aktivnostima usmjerenim na profiliranje učinkovitosti i sigurnosti nanoformulacija lijekova na modelima glodavaca. Bila je uključena u sve faze eksperimenata koji su se bavili procjenom biomarkera oksidativnog stresa u različitim organima i tkivima životinja tretiranih nanoformulacijama lijekova.

Linda je također stekla osnovna znanja o praksi usklađenoj s GLP-om (Dobrom laboratorijskom praksom) u smještaju laboratorijskih životinja te pretkliničkom testiranju na modelima glodavaca. Nadalje, usavršavala je vještine korištenja laboratorijskih životinja u pretkliničkim ispitivanjima nanofarmaceutika. Također je stekla znanja o biokemijskim testovima i metodama za procjenu toksičnosti nanomaterijala koristeći in vivo modele. Linda je također unaprijedila svoje znanje o primjeni nanomaterijala u biomedicini.

Ova stručna praksa omogućila je Lindi stjecanje važnih vještina i znanja u području nanomedicine, posebno u vezi s primjenom nanomaterijala u biomedicini. Linda je aktivno sudjelovala u istraživanju te je pokazala predanost i sposobnost u izvršavanju dodijeljenih zadataka. Njezino sudjelovanje pridonijelo je napretku projekta Phoenix, a Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada izražava zadovoljstvo zbog uspješne suradnje s Lindom i Università degli Studi di Milano.

Održan Nabiheal M6 sastanak

Ovaj tjedan je u Charité – Universitätsmedizin, u Berlinu, od 04.07. do 07.07. 2023., održan M6 sastanak Nabiheal projekta. Financiran od strane Horizon Europe (HORIZON) u okviru sporazuma o dodjeli bespovratnih sredstava br. 101092269.

Na sastanku je prisustvovala dr. sc. Ivana Vinković Vrček, voditeljica radnog paketa 5 (WP5).

Vodstvo Nabiheal projekta se okupilo kako bi zajedno, nakon šest mjeseci, procijenili svoj napredak, razmijenili ideje te donijeli važne odluke za napredak. Sve poradi cilja da će njihova djelatnost pridonijeti poboljšanju zarastanja rana kod pacijenata.