PHOENIX-OITB pokreće Otvoreni poziv nudeći financirane usluge u nanofarmaceutskom razvoju

Prijave su otvorene od 10. listopada do 31. siječnja 2023. godine za Otvoreni poziv PHOENIX-OITB!

Misija PHOENIX-OITB-a je ponuditi jedinstvenu ulaznu točku za konsolidiranu mrežu objekata, tehnologija, usluga i stručnosti za sve aspekte prijenosa tehnologije. Od karakterizacije, testiranja i verifikacije do povećanja, proizvodnje usklađene s GMP-om i regulatornih smjernica u području nanofarmaceutskog razvoja, jasno uokvirujući OITB unutar područja nanomedicine.

Usluge i stručnost koje pruža PHOENIX-OITB uključuju proizvodnju i karakterizaciju prema uvjetima GMP-a, procjenu sigurnosti, usklađenost s propisima i povećanje komercijalizacije. U sklopu Otvorenog poziva nudimo sljedeće kategorije usluga:

  • Fizikalno-kemijska karakterizacija
  • In vitro karakterizacija
  • In vivo karakterizacija
  • Proizvodnja

Kako se prijaviti

Na ovaj poziv mogu se prijaviti sve pravne osobe (male i srednje tvrtke, startup ili RTO) i istraživačke grupe sa sjedištem u Europskoj uniji ili pridruženim zemljama H2020.

Povjerenstvo za ocjenjivanje će ocijeniti svaki prijedlog prema tri glavna kriterija:

  • Izvrsnost
  • Provedba
  • Utjecaj

Pristupnici će o odluci Povjerenstva za ocjenjivanje biti obaviješteni do kraja 01.03.2023. putem e-maila. Zatim se detaljna prijava za 2. fazu mora podnijeti do 31.3.2023. Nagrađeni projekti moraju biti dovršeni do veljače 2025.

Za više informacija i svu dokumentaciju za prijavu posjetite našu web-stranicu.

Simpozij “Sinergija na sučelju kemija-nanotehnologija”

28. svibnja 2022. godine na Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematičkog fakulteta održan je prvi simpozij organiziran kao dio projekta SENDER (HRZZ-PZS-2019-02-4323) te financiran i podržan u okviru programa “Znanstvena suradnja” koji provodi Hrvatska zaklada za znanost putem sredstava Europskog socijalnog fonda.

U organizacijski odbor simpozija bili su uključeni voditeljica projekta SENDER dr. sc. Ivana Vinković Vrček, dr. sc. Ivan Pavičić, Nikolina Kalčec, mag. appl. chem., Nikolina Peranić, mag. chem. i Ivan Mamić, mag. pharm., članovi Nanobiofaces istraživačke grupe.

Dio sudionika i organizacijski odbor simpozija “Sinergija na sučelju kemija-nanotehnologija”

U sklopu programa plenarno predavanje održala je prof. emer. Frances Separovic sa Bio21 instituta iz Melbournea, koja je i suvoditeljica projekta SENDER. Osim atraktivnog plenarnog predavanja održana su i kratka usmena izlaganja tema iz područja kemije i nanotehnologije brojnih kolega sa Instituta Ruđer Bošković, Medicinskog fakulteta, Prirodoslovno-matematičkog fakulteta, Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije te Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta.

PARC program za poboljšanje procjene rizika kemikalija

Europsko partnerstvo za procjenu rizika kemikalija započelo je svoj rad u Parizu u svibnju 2022. godine s ciljem razvoja nove generacije pristupa procjeni rizika kemikalija. Inovativni pristup procjeni rizika obuhvatit će utjecaj kemikalija na ljudski organizam, ali i na okoliš, zbog čega se ovakav objedinjeni model naziva “One Health”. Ovakav će način procjene rizika doprinijeti i drugim programima Europske unije kao što su Chemicals Strategy for Sustainability te European Green Deal.

U razvoju nove strategije za procjenu rizika kemikalija sudjelovat će gotovo 200 partnera iz 28 europskih zemalja, uključujući i EU agencije (EEA, ECHA i EFSA). Koordinator ovog projekta, koji će trajati do 2029. godine je ANSES (French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety), a Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada sudjeluje u projektu kao suradnička institucija (Affiliated entity, AE).

Obrana teme disertacije – N. Kalčec

Dana 11. veljače 2022. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održano je javno predstavljanje nacrta doktorskog rada Nikoline Kalčec, pod naslovom “Dizajn i karakterizacija nanočestica zlata i selena kao potencijalnih sustava za dostavu levodope i dopamina”. Mentorice doktorandice su dr. sc. Ivana Vinković Vrček i prof. emer. Frances Separovic. Javno predstavljanje održano je pred komisijom u sastavu: prof. dr. sc. Snežana Miljanić, prof. dr. sc. Ita Gruić Sovulj i dr. sc. Maja Dutour Sikirić.

Obrana doktorske disertacije Barbare Pem

Dr. sc. Barbara Pem, mag. pharm. uspješno je obranila doktorski rad koji je izrađen na HRZZ projektu NanoFaceS “Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje” (HRZZ-IP-2016-06-2436), pod mentorstvom dr. sc. Ivane Vinković Vrček, mag. med biochem. i komentorstvom prof. dr, sc. Valerija Vrčeka, mag. med. biochem. Obrana je održana 14. prosinca 2021. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.

Nastavi čitati “Obrana doktorske disertacije Barbare Pem”

Obrana doktorskog rada Rinee Barbir

Dr. sc. Rinea Barbir, mag. med. biochem. uspješno je obranila doktorski rad koji je izrađen na HRZZ projektu NanoFaceS “Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje” (HRZZ-IP-2016-06-2436), pod mentorstvom dr. sc. Ivane Vinković Vrček, mag. med biochem. i komentorstvom izv. prof. dr. sc. Sanje Dabelić, mag. biol. mol. Obrana je održana 17.11.2021. na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.

Nastavi čitati “Obrana doktorskog rada Rinee Barbir”

Imenovanje dr. Vinković Vrček u EFSA Scientific Network

Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu imenovala je dr. Ivanu Vinković Vrček kao hrvatskog predstavnika u Znanstvenu mrežu Europske agencije za sigurnost hrane (European Food Safety Authority, EFSA). Dr. Vinković Vrček predstavljat će Hrvatsku u odboru za procjenu rizika nanotehnologije u hrani za ljude i životinje (EFSA Scientific Network on Risk Assessment of Nanotechnologies in Food and Feed).

Obrana doktorskog rada Barbare Vuković

Dr. sc. Barbara Vuković, spec. med. biochem. uspješno je obranila doktorski rad koji je izrađen na HRZZ projektu NanoFaceS “Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje” (HRZZ-IP-2016-06-2436) pod komentorstvom dr. sc. Ivane Vinković Vrček, mag. med. biochem. i mentorstvom prof. dr. Vatroslava Šerića, spec. med. biochem. Obrana disertacije održana je 14.5.2021. na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Osijeku.

Nastavi čitati “Obrana doktorskog rada Barbare Vuković”

Obrana doktorskog rada Marije Milić

Dr. sc. Marija Milić, spec. med. biochem. uspješno je obranila doktorski rad koji je izrađen na HRZZ projektu NanoFaceS “Značaj interakcija metalnih nanočestica sa sumpornim biomolekulama za nano-bio sučelje” (HRZZ-IP-2016-06-2436), pod komentorstvom dr. sc. Ivane Vinković Vrček, mag. med biochem. i mentorstvom prof. dr. sc. Vatroslava Šerića, spec. med. biochem. Obrana je održana 14.5.2021. na Medicinskom fakultetu u Osijeku. Dr. Milić je uspješno obranila disertaciju pod naslovom i time završila poslijediplomski doktorski studij Biomedicina i zdravstvo stječući titulu doktorice znanosti.

Nastavi čitati “Obrana doktorskog rada Marije Milić”